ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Nagy Sándor Szabolcs egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.agarur.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.agarur.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Jelen ÁSZF 2021. március hó 28. napjától hatályos.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Név: Nagy Sándor Szabolcs egyéni vállalkozó
Székhely: 6723 Szeged, ZÖLDFA UTCA 16. 2. emelet 8. ajtó
Email cím: agarmuhely@gmail.com
Nyilvántartási szám: 52361375
Adószám: 68863979-1-26

WEBOLDAL ÜZEMELTETŐJE

Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Elérhetőség: 1538 Budapest, Pf.: 510.

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldal böngészésével, ill. a weboldalon való regisztrációval Ön elfogadja az általános szerződési feltételeket és hozzájárulását adta adatainak kezeléséhez, továbbá nyilatkozik, hogy a weboldal megfelel az általános szerződési feltételek és a vonatkozó jogszabályok előírásainak (Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§).

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az általános szerződési feltételeket módosítsa. Az általános szerződési feltételek kezdő időbeli hatályát az oldal tetején a cím alatti dátum jelzi. Tájékozottsága érdekében kérjük, rendszeresen látogassa a webáruházat és olvassa el az általános szerződési feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Tájékoztatjuk, hogy a www.agarur.hu weboldalon való megrendelése, ill. vásárlása esetén a Ptk. szerinti ún. távollévők között kötött szerződés jön létre, amely olyan szerződés (amennyiben ön egy természetes személy nevében és szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül vásárol, úgy fogyasztói szerződés), amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak. Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

A weboldalon tett előjegyzések és rendelések nem minősülnek írásbeli szerződésnek. Írásbeli szerződésnek a vásárlásról kiállított számla minősül, mely minden esetben iktatásra és a könyvelési szabályok szerinti tárolásra kerül. Egyebekben a webáruházon tett megrendelések nem kerülnek iktatásra, azok kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre. Megrendeléséről visszaigazoló e-mailt kap. Kérjük, hogy a visszaigazoló e-mailt őrizze meg.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a weboldalon található elektronikus áruházon (a továbbiakban: webáruház) keresztül történik. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed továbbá minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

Jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek nyelve magyar. A szerződéskötés lehetséges nyelve magyar. A www.agarur.hu oldalain megjelenő termékleírások és szöveges információk magyar nyelvűek.

A webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályozza.

TERMÉKINFORMÁCIÓK

A weboldalon ruházati és textil termékek szerepelnek. A termékek alapvető tulajdonságait a termékleírások és a termékekről készült fényképek, név, ár, színvariációk, méretek és a termék anyagának összetétele útján tüntetjük fel a weboldalon.

A VÉTELÁR MEGHATÁROZÁSA

A termékek aktuális árairól a webáruház termékek tulajdonságait bemutató oldalain tájékozódhat.

A termékeknél feltüntetett vételárak bruttó fogyasztói árak, tehát minden terméknél a fizetendő vételár adóval megnövelt teljes összege látható.

A vételár mindig forintban (HUF) értendő.

Az árak a szállítási költséget nem tartalmazzák.

Szolgáltató csomagolási költséget nem számít fel.

A megrendelések visszaigazolásában mindig a ténylegesen fizetendő fogyasztói ár és az esetleges egyéb költségek is teljes, fizetendő összegükben szerepelnek.

A webáruház weboldalain látható termékek árai változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja. Az árváltozás a már megrendelt termékek árát nem befolyásolja.

Amennyiben hibás ár szerepel a webáruházban, vagy a megrendelés visszajelzésben – különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra – akkor Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni. Szolgáltató a hibás áron történt megrendelést követően felajánlja a Felhasználó számára a termék valós áron történő értékesítését. Amennyiben Felhasználó ezt nem fogadja el, jogosult elállni a megrendelésétől.

RENDELÉS MENETE ÉS FIZETÉS

A webáruházon keresztüli vásárláshoz, vagy egyéb szolgáltatások igénybevételéhez regisztráció nem szükséges, viszont bizonyos adatokat meg kell adnia a vevőnek a vásárláshoz. Ezek elsősorban a kapcsolattartáshoz és a szállításhoz szükséges adatok.

A megjelenített termékek kizárólag a Webáruházon keresztül, online rendelhetők meg, futárcég szolgáltatásának igénybevételével történő házhoz szállítással.

Webáruházunkban termékkategóriák szerint böngészhet a megvásárolható termékek között. Amennyiben a termékleírásoknál részletesebb tájékoztatásra van szüksége, úgy az üzemeltetői adatok között rögzített email címen szíveskedjen felvenni a kapcsolatot az üzemeltetővel.

A rendelés során az adott termék megvásárlásához a termék saját oldalán a kosár fülre kattintva a terméket a Kosárba helyezheti. A kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti, szerkesztheti. Lehetőség van arra, hogy megtekintse és módosítsa, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, valamint ki tudja választani az Önnek legmegfelelőbb fizetési módot. Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni, válassza a „Vásárlás folytatása” gombot. Ha minden rendben van és a megrendelés mellett döntött akkor a Pénztár gombot megnyomva véglegesítheti a megrendelését.

A megrendelés véglegesítéséhez a webáruházunk az OTP Bank SimplePay és PayPal felületeit használja, ahol az ügyfél biztonságosan tudja kifizetni a vásárlásra kerülő termékek árát. A megadott kártyaadatokról a webáruház nem értesül. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a Webáruház oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez az Ön internet böngésző programjának támogatnia kell a TLS titkosítást.

Miután véglegesítette rendelését a megadott e-mail címére küldünk Önnek egy automatikus visszaigazolást, amely tartalmazza megrendelése adatait. Amennyiben nem kap ilyen levelet a rendszer nem fogadta el megrendelését. Ilyen esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, a már jelzett módon, az üzemeltetői adatok segítségével.

Kérjük, hogy szállítási címnek olyan címet szíveskedjen megadni, ahol munkanapokon napközben Ön vagy megbízott átvevője elérhető.

ADATTOVÁBBÍTÁSI NYILATKOZAT

Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a(z) Nagy Sándor Szabolcs EV (6723 Szeged, ZÖLDFA UTCA 16. 2. emelet 8. ajtó) adatkezelő által a(z) www.agarur.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: a megrendelő bankkártya adatai, a vásárolt termék adatai. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff.

SZÁLLÍTÁS

Megrendelését a termék raktári állapotának függvényében teljesítjük. Ha az Ön által megrendelt áru szállítását bármilyen oknál fogva nem tudjuk a megrendelést követő 10 napon belül elintézni, úgy emailben értesítjük, hogy milyen határidővel tudjuk a kiszállítást teljesíteni.

A weboldalon vásárolt termékeket kizárólag Magyarország területére szállítjuk ki.

A szállításokat a GLS szolgáltatásinak igénybevételével. Ugyanakkor, ha úgy ítéljük meg, hogy a vásárló számára kedvezőbb feltételeket tudunk biztosítani, akkor fenntartjuk annak a jogát, hogy igényeinknek megfelelően más-más megrendelést a GLS-től különböző szolgáltatóval szállítsunk ki. Erről a megrendelővel egyeztetve döntünk, így biztosítva a vevő adatai és a kiszállított termékek biztonságát.

KELLÉKSZAVATOSSÁG

A megrendelése alapján létrejött szerződés alapján kellékszavatosság illeti meg a webáruház hibás teljesítése esetén. A webáruház hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a webáruház, ha a megrendelő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A kellékszavatosságra a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a webáruház számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a webáruház költségére ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a webáruház adott okot. Tájékoztatjuk, hogy kicserélési igényének abban az esetben tudunk eleget tenni, amennyiben készletünkben szerepel azonos termék.

Milyen határidőben érvényesítheti ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a webáruházzal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webáruház nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már ön köteles bizonyítani, hogy az ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Milyen költségek terhelik önt hibás teljesítés miatt kellékszavatossági igény érvényesítése esetén?

A kellékszavatossági igény teljesítésével kapcsolatos költségek a webáruházat terhelik. Amennyiben a hiba keletkezésében ön is közrehatott, akkor a kellékszavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában ön is köteles viselni.

TERMÉKSZAVATOSSÁG

Tájékoztatjuk, hogy megrendelése kapcsán termékszavatossági igény illeti meg, amennyiben ön fogyasztónak minősül, a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

JÓTÁLLÁS

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján a cég jótállásra nem köteles.

ELÁLLÁS

Elállási jog gyakorlása

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Több termék szolgáltatásakor az elállási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi. Több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor az elállási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

Ha ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni vagy postai úton a 6724 Szeged, Kukovetz Nana utca 22 IV/9. alatti címére, vagy emailen a Szolgáltató e-mail címére. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai

Ha ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést azonban mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Tájékoztatjuk, hogy az elállás jogának gyakorlása a szerződéshez kapcsolódó esetleges járulékos szerződés(eke)t is felbontja vagy megszünteti.

PANASZ, PANASZKEZELÉS

A webáruház tevékenységével kapcsolatos bármilyen észrevételét, ill. panaszát szívesen fogadjuk a webáruház ügyfélszolgálatának elérhetőségein. Panaszát legkésőbb 30 napon belül, e-mailen válaszoljuk meg. Válaszunkat kifejezett kérése esetén továbbítjuk postai úton. Panaszára adott válaszunkat három évig megőrizzük.

Az elutasító választ indokoljuk és tájékoztatjuk, hogy elutasító válasz esetén a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független békéltető testületekhez fordulhat. Panasza esetén elsődlegesen a fogyasztó lakóhelye szerinti békéltető testület illetékes.

A Szolgáltató székhelye szerinti illetékes békéltető testület:

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.,
Postacím: 6701 Szeged, Pf. 524,
Telefon: (62) 554-250/118 mellék,
Honlap: www.csmkik.hu,
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Tájékoztatjuk, hogy a webáruház a székhelye szerinti békéltető testületnél vagy – valamennyi békéltető testületre kiterjedő hatállyal – a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál írásban, visszavonásig érvényes általános alávetési nyilatkozatot tehet, amelyben vállalja, hogy a békéltető testületi eljárásnak és egyezség hiányában az ilyen eljárásban hozott határozatnak aláveti magát. Az alávetési nyilatkozatban a webáruház kötelezettségvállalásának mértékét, illetve hatályát a jogvita tárgyának általa meghatározott értékében vagy más módon is korlátozhatja. A webáruház mentesül e nyilatkozat kötőereje alól, ha bizonyítja, hogy azt a szerződéskötésig a vállalással azonos módon visszavonta.

Fogyasztóvédelmi panasz esetén felkeresheti a magyarországi lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu oldalon.

Felhasználó panaszával fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatósághoz is:

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

6728 Szeged, Kereskedő köz 3-5.
Postacím: 6701 Szeged, PF: 542.
Telefonszám: +36 62 680 530
Telefax: +36 62 680 531
E-mail: fvf@fvf.csmkh.hu

Versenyjogi szabályok sérelme esetén a Gazdasági Versenyhivatalhoz fordulhat:

Gazdasági Versenyhivatal

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levélcím: 1245 Budapest 5. Pf.1036
Telefon: (1) 472-8900
Fax: (1) 472-8905

ADATKEZELÉS

Az üzemeltető a webáruház a használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára, kivéve abban az esetben amennyiben az alvállalkozója számára (pl: futárszolgálat, marketingügynökség), vagy a megrendelés kézbesítéséhez ez szükséges.

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama stb.). Ezen adatokat az üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatók. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat az üzemeltető a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A webáruház böngészése illetve a regisztráció folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat az üzemeltető bizalmasan kezeli, leiratkozás kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban.

A megrendeléssel kezdődő eljárás során a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók, a szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata a honlapon érhető el.

A pontos adatvédelmi tájékoztatónkat a honlapunkon megtekinthető, a teljeskörű tájékoztatás érdekében onnan informálódjon.